Política Integrada

 1. Coneix clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites de les parts interessades i el compliment dels requisits legals.
 2. Desenvolupa l'organització coherentment per a donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat, fomentant l'esperit de millora contínua que marquen les normes de referència UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 i UNE-EN-ISO 39001 en la seva versió vigent.
 3. Difon en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Viària establerts, així com a tots els nostres proveïdors.
 4. Gestiona els processos mitjançant indicadors i analitza el nivell de progrés d'aquests, de manera que ens permet conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients, així com garantir un control operacional, tant ambiental com de seguretat viària.
 5. Compleix amb la legislació i reglamentació en Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Viària aplicable i amb altres requisits que AUTOCARS JULIA consideri.
 6. Estudia i avalua els processos perquè es redueixi l'impacte ambiental en la nostra activitat i avalua anticipadament, així com minimitza els riscos laborals i de seguretat viària, millorant les condicions de treball dels nostres empleats a causa del desenvolupament de noves activitats o serveis.
 7. Redueix al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.
 8. Fomenta una conscienciació clara d'afavorir tant el nostre entorn com les condicions de treball, implicant tant el nostre personal com els nostres proveïdors i clients.
 9. La millora continuada és el principal catalitzador en l'acompliment de totes les activitats en la nostra empresa.
 10. Realitza una integració a tots els nivells de l'empresa dels principis de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Viària.
 11. Implica a tot el personal per a aconseguir tots els objectius de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Viària.
 12. Estableix un programa de formació per a tot el personal de l'empresa que l'ajudi en el seu lloc de treball i contribueixi a la millora contínua de l'organització.
 13. Estableix una metodologia de treball per a millorar la comunicació interna entre els diferents departaments i delegacions.
 14. Aconsegueix la màxima seguretat per al personal, clients, vehicles, col·laboradors i instal·lacions durant l'acompliment de la nostra activitat.
 15. Manté la política integrada a la disposició de parts interessades, revisant-se periòdicament perquè continuï sent adequada a l'organització.
 16. Renovació de la flota amb vehicles més ergonòmics i amb motoritzacions més sostenibles, equipats amb mesures de seguretat actives i passives, que ens permetin optimitzar el consum energètic i reduir la probabilitat d'accidents.

Director General Xavier Valls - Gener 2024